COMUNA IP

COMUNA IP are o suprafață de 60,13 km pătrați si este situata în partea de vest a judetului Salaj, la o distanta de 60 km de resedinta de judet, municipiul Zalau si 20 km fata de cel mai apropiat centru urban, Simleul Silvaniei.

Teritoriul administrativ al comunei Ip are în componenta cinci localitati:

  • Ip, resedinta de comuna
  • Cosniciu de Jos
  • Cosniciu de Sus
  • Zauan
  • Zauan-Bai

Comuna Ip este situata la contactul dintre Depresiunea Simleului (parte componenta a Depresiunii Silvaniei) si Dealurile Camarului (subunitate a Dealurilor Crasnei). Localitatile Ip, Zauan, Zauan-Bai, situate la nord de râul Barcau se include în Dealurile Camarului, iar teritoriul localitatilor Cosniciu de Jos si Cosniciu de Sus (aflate la sud de râul Barcau) apartin Depresiunii Simleului.
Teritoriul comunei include astfel un relief de lunca (lunca Barcaului) si un relief deluros (alt.max.326,7 m), fragmentat de numeroase vai, afluenti ai râului Barcau. Dealurile ocupa cea mai mare parte a comunei.

Istoria stravechiului tinut salajean se pierde în negura vremurilor, ea fiind o parte integranta din multimilenara istorie a existentei poporului roman. Datorita conditiilor naturale pe care le-au oferit dintotdeauna aceste locuri, omul a vietuit aici înca din timpuri preistorice. Resedinta de comuna, Ip (Ipp în limba maghiara-raion Simleu, regiunea Crisana) este atestata documentar pentru prima data în 1208 sub denumirea de villa Ypu.

În primul rând este recunoscuta in istorie ca fiind o comuna martir a neamului romanesc. Este o comuna martir pentru ca in acest an se împlinesc 74 de ani de la odiosul masacru împotriva românilor din comuna Ip, comis de catre bandele hortiste maghiare, când au fost masacrati 157 de martiri, români de cult Greco-catolic (din Ip), la care se adauga inca 14 din Cosniciu de Jos si Cosniciu de Sus.Astfel,in fiecare an, de 14 septembrie pentru comuna Ip este sarbatoare indoliata în cinstea eroilor, e o întâlnire a oficialitatilor comunale, judetene cu locuitorii comunei si nu numai, pentru a judeca putin istoria, asa cum a decurs ea, pentru a trage mereu si mereu invataminte despre cele ce au fost, ce sunt si încotro ne îndreptam.

Potentialul economic
Agricultura reprezinta o ramura economica de baza a comunei Ip si totodata se întrevad posibilitati de dezvoltare în perspectiva, atât în ceea ce priveste productia vegetala, cât si ceea de zootehnie.
Comuna Ip este cunoscuta si în geografie ca fiind o comuna ce ofera importante zacaminte de carbuni(lignit) si care reprezenta principala resursa a subsolului comunei, fiind în masura sa asigure nu numai necesarul consum local,ci sa participe cu o pondere substantiala la cel national.

La nivelul comunei Ip numarul mediu de salariati în industrie este de 282 persoane (în anul 2002). Se remarca ramura extractiva cât si cea prelucratoare.
În privinta rezervei de carbune, aceasta se afla în cantitati destul de mari, însa, Sectorul Minier Ip nu mai functioneaza.
Un agent economic important il reprezinta firma SC Transbitum Srl specializata in transporturi si contructii de drumuri.
 
Infrastructura
Comuna Ip, compusa din cinci localitati este deversiva de urmatoarele drumuri:
• DN-19 B, care strabate teritoriul localitatilor Ip si Zauan pe o distanta de 6 km;
• Dj-109 P, Camar-Ip-Cosniciu de Jos-Cosniciu de Sus-Halmasd pe o lungime de 12,5 km
• Dc-96, Zauan-Bai-Pusta pe o lungime de 3,3 km

Alimentarea cu energie electrica a localitatilor apartinând comunei Ip este realizata din sistemul energetic national prin reteaua de distributie de medie tensiune 20 KW- axa Simleul Silvaniei-Ip-Suplacul de Barcau.
Alimentarea cu apa a locuitorilor se realizeaza atât prin cursurile de apa care strabat localitatile, cât si prin fântânile particulare si mai rar fântâni publice.In localitatile Ip si Zauan exista retea de apa.

Populatia din aceasta zona prezinta o situatie de echilibru, dar exista o usoara tendinta de scadere a populatiei în comuna Ip.

Structura nationala

Anii TOTAL ROMÂNI MAGHIARI RROMI UCRAINIENI GERMANI SLOVACI EVREI TATARI
1930 4521 1592 2116 123 2 586 102
1956 4618 1874 2589 51 98 6
1966 4956 1976 2675 166 4 232 1
1977 4590 1954 2467 35 1 131 1 1
1992 4122 1562 2158 283 119 3
2002 3946 1466 1981 283 2 2 111 0 0
2011 3598 1348 1736 421 0 0 93 0 0